Phích cắm | Thiết bị điện CONIP

Phích cắm siêu bền của thiết bị điện CONIP chịu được tác động mạnh, linh kiện đồng, tiếp xúc tốt, giảm hiện tượng hồ quang điện, bảo vệ thiết bị điện