Ổ cắm nối dài | Thiết bị điện CONIP

Ổ cắm dài tiện lợi cho thiết bị điện văn phòng và dân dụng. Sản phẩm của thiết bị điện CONIP. Tiêu chuẩn ISO 9001:2008