Cầu Dao tự động (APTOMAT) | Thiết bị điện CONIP

Cầu dao tự động an toàn (Aptomat) sản xuất trong công nghệ khép kín theo tiêu chuẩn ISO tại nhà máy thiết bị điện CONIP.