Sản phẩm thiết bị điện CONIP

Các dòng sản phẩm thiết bị điện dân dụng của công ty thiết bị điện CONIP, các sản phẩm chính gồm có: ổ cắm, bảng điện, Aptomat, cầu dao...