Giới thiệu về CTY Thiết bị điện CONIP

Giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển, tầm nhìn và sứ mệnh của CTY thiết bị điện Công Nghiệp (thương hiệu CONIP)